Chuyên mục: Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ

Hiện nay, các sản phẩm của DENKA ESTOP tuy không mới trên thị trường quốc tế nhưng vẫn chưa phổ biến tại thị trường Việt Nam. Tất cả sản phẩm đều là những sản phẩm đặc trưng cần trang thiết bị, máy móc công nghệ thi công tương thích và kỹ thuật thi công đạt […]