Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ tiên tiến nhất tại Nhật Bản và Singapore nhằm tăng năng suất, chất lượng thi công xây dựng, sửa chữa công trình, đặc biệt là các công nghệ vượt trội thân thiện với môi trường.

DENKA-ESTOP VIỆT NAM đặc biệt chú trọng các công nghệ thiết bị máy móc nhập khẩu được đồng bộ hóa nhằm tối đa năng suất và chất lượng công trình thi công xây dựng.

This awesome service brings full interest information for your purpose

 

Download .PDF
Download .DOC

Chuyển giao công nghệ gồm có:

  • Chuyển giao thiết bị máy móc đồng bộ
  • Chuyển giao cách thức vận hành thiết bị máy móc
  • Cam kết đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình ứng dụng công nghệ thiết bị được chuyển giao vào thi công xây dựng.
Risk management is intended to manage financial and other losses potentially associated with risks to your assets, business, or health.
Risk management is intended to manage financial and other losses potentially associated with risks to your assets, business, or health.
Risk management is intended to manage financial and other losses potentially associated with risks to your assets, business, or health.