Vữa phun polymer Denka Spreed Ace

Vữa phun ướt Denka Spreed Ace

 • Tính bám dính
 • Tính bền
 • Kháng nứt
 • Ngăn cản xâm nhập của in Cl-, nước, Co2
 • Giảm lượng tách nước
 • Cường độ nén cao mac 400-500

 

Data sheet Tiếng Anh 

Catalogue: Tải về

 

Mô tả

Vữa phun polymer Denka Spreed Ace
4.5 (90%) 2 votes

Vữa phun polymer Denka Spreed Ace

Vữa gốc polymer/ polyme

Đặc trưng kỹ thuật của vữa polymer Denka Spreed Ace

 • Chỉ phải trộn với nước
 • Dùng để phun khi bề mặt phun rất lớn
 • Cường độ cao Mac 400-500 (Tùy nhiệt độ môi trường thi công) và tính bám dính cao
 • Chống nứt, chống ăn mòn, chống xâm thực
 • Thân thiện môi trường
 • Phun nhanh

So sánh với các loại vữa phun khác Xem tại đây