Vữa phun ướt Denka Technoshot

Vữa phun ướt Denka Technoshot

 • Tính bám dính
 • Tính bền
 • Kháng nứt
 • Ngăn cản xâm nhập của in Cl-, nước, Co2
 • Giảm lượng tách nước
 • Cường độ nén cao MAC>500

Catalogue: Tải về

Data sheet tiếng Nhật

Data sheet Tiếng Việt

Mô tả

Vữa phun ướt Denka Technoshot
4.8 (96%) 5 votes

Vữa phun ướt Denka Technoshot

Vữa cường độ cao, sử dụng cùng phụ gia đông cứng nhanh Denka Technoshot AF

Đặc trưng kỹ thuật của Technoshot

Thi công vữa phun polymer/polime vữa phun ướt Denka Technoshot Nhật Bản
 • Có khả năng di chuyển vữa quảng đường dài khoảng 100m
 • Có khả năng phun dầy bằng cách thêm phụ gia đóng rắn nhanh (bề dày 1 lần phun là 10cm với bề mặt đứng)
 • Có khả năng dùng bay để điều chỉnh bề mặt dựa vào việc điều chỉnh lượng phụ gia đông cứng thêm vào vữa
 • Nâng cao tỷ trọng và tính bền vững của vữa
 • Tính bền, giá thành thấp ngang với vữa gốc polymer
 • Có thể thi công ở điều kiện thời tiết lạnh mà vữa gốc polymer không thể thi công
 • Thân thiện môi trường
 • Phun nhanh

Trạng thái vữa tươi so với vữa gốc polymer

Trạng thái vữa tươi và cường độ nén vữa Denka technoshot so với vữa polymer

Cường độ bám dính

Cường độ bám dính của vữa denka Technoshot

Tính ổn định thể tích

Tính ổn định thể tích của vữa Denka Technoshot

Điện trở của vữa

Điện trở của vữa denka technoshot

Điện trở của vữa phun Denka Technoshot nhỏ, do đó có thể sử dụng làm vật liệu sửa chữa bề mặt hoặc vật liệu bao phủ điện cực dương trong việc chống ăn mòn điện hóa.

Tính thân thiện môi trường

Thân thiện môi trường

So sánh tính năng

So sánh kỹ thuật phun ướt

So sánh với các dòng vữa phun khác xem tại đây